Bringing law into business

Värdeord

Engagemang

Vårt engagemang bygger på en bred affärsmässig förståelse och personlig dialog med kunder och samarbetspartners – detta gör dina affärer mer framgångsrika.

Man spelar padel
Gammal bok

Kompetens

Vår kompetens har samlats genom erfarenhet och fördjupade studier. Denna är nödvändig för att tillgodose de krav som ställs på oss från kunder och samarbetspartners.

Entusiasm

Vår entusiasm är en förutsättning för att skapa rätt förutsättningar till att uppnå bästa möjliga resultat. Vi är genuint intresserade av våra klienter och deras verksamheter.

Publik på en konsert

Verksamhetsområden

Kommersiella avtal

 

Handel och marknad

HR

Dataskydd

Bolagsrätt

Transaktioner

Tvistelösning

Medarbetare

Delägare - Advokat
Johan Lindwall

+46 704 92 13 22

johan.lindwall@llgadvokat.se

stäng

Bakgrund

Johan Lindwall är advokat och grundare av byrån. Johan arbetar främst med kommersiella avtal, handel och marknad, transaktioner och HR.

Utbildning

Jur. kand. Lunds universitet, examen 1990

Erfarenhet

Delägare, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2013 –
Delägare, Ramberg Advokater, 2007-2013
Delägare, NBW Advokatbyrå, 1999-2006
Delägare, Wallander Advokatbyrå AB, 1997-1998
Associate, Advokatfirman Wallander, 1992-1996

Språk

Svenska, Engelska

Senior biträdande jurist - Advokat
Karolina Larsson

+46 702 29 01 73

karolina.larsson@llgadvokat.se

stäng

Bakgrund

Karolina är advokat och har arbetat på byrån sedan september 2016. Som senior biträdande jurist arbetar Karolina främst med kommersiella avtal och dataskyddsfrågor.

Utbildning

Juristprogrammet, Stockholms Universitet, examen 2013
Utbytesstudier, City University of Hong Kong, 2012-2013

Erfarenhet

Associate, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2016-
Bolagsjurist, Salomonsson Agency, 2013-2016
Uppsatspraktikant, von Lode advokat, 2013
Redaktör, Juridisk Publikation, 2011-2013
Associate, Avtal24, 2010-2012

Språk

Svenska, Engelska

Biträdande jurist
Albin Moberg

+46 704 92 43 21

albin.moberg@llgadvokat.se

stäng

Bakgrund

Albin är biträdande jurist och har arbetat på byrån sedan februari 2019. Albin arbetar inom ramen för byråns samtliga verksamhetsområden och bistår Johan och Karolina i deras arbete.

Utbildning

Juristprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, examen 2019
Utbytesstudier, Universidád Autónoma de Madrid, 2017-2018

Erfarenhet

Associate, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2019-
Uppsatspraktikant, Advokatfirman Glimstedt Aktiebolag, 2018
Juridisk Konsult, HHGS HandelsJuristerna AB, 2018

Språk

Svenska, Engelska

Biträdande jurist
Julia Eriksson

+46 703 22 66 48

julia.eriksson@llgadvokat.se

stäng

Bakgrund

Julia är biträdande jurist och arbetar på byrån sedan februari 2020. Hon har tidigare varit sommarnotarie och arbetat extra hos Lindwall Law Group. Julia arbetar inom ramen för byråns samtliga verksamhetsområden och bistår Johan och Karolina i deras arbete.

Utbildning

Juristprogrammet, Lunds universitet, examen 2020
Utbytesstudier, University Rotterdam, 2018

Erfarenhet

Associate, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2020-
Sommarnotarie, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2019
Sommarnotarie, Advokatfirman Lindberg & Saxon, 2017, 2018

Språk

Svenska, Engelska

Senior Counsel
Carl-Göran Heden

+46 705 13 01 78

cg.heden@llgadvokat.se

stäng

Bakgrund

Carl-Göran är senior counsel på LLG, han har tidigare varit verksam som advokat och har även arbetat som rådman vid Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. Carl-Göran arbetar främst inom verksamhetsområdet tvistelösning.  

Utbildning

Jur. Kand. Lunds Universitet, examen 1976

Erfarenhet

Senior Counsel, Lindwall Law Group, 2019-
Egen verksamhet, CG Heden AB, 2018-2019                                                                                                                Rådman, Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, 2011-2018
Advokat, CG Heden Advokat AB, 1998-2011                                                                                                    Advokat/biträdande jurist, Knutssons Advokatbyrå, 1986-1998                                                                                              Egen verksamhet, CG Heden juridisk byrå, 1980-1984                                                                                Fiskal/fiskalaspirant, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1979-1980
Tingsnotarie, Stockholms Tingsrätt, 1976-1978

Språk

Svenska, Engelska

stäng

Bakgrund

Lina är trainee hos LLG. Lina arbetar inom ramen för byråns samtliga verksamhetsområden och bistår kollegorna i deras arbete.

Utbildning

Juristprogrammet, Lunds universitet, 2015-
Utbytesstudier, University of Singapore, 2020

Erfarenhet

Trainee, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2020-
Sommarnotarie, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2020
Sommarnotarie, Ackordscentralen Syd AB, 2018, 2019
Juridisk Administratör, Advokatbyrån Kruse & Co, 2018, 2019

Språk

Svenska, Engelska

Karriär

Vi på Lindwall Law Group värdesätter personligt engagemang, nyfikenhet och självständighet. Om du tror att du skulle passa in i vårt team är du välkommen att skicka en ansökan med bifogat CV, personligt brev och relevanta betyg och intyg.

Ansök