Bringing law into business

Värdeord

Engagemang

Vårt engagemang bygger på en bred affärsmässig förståelse och personlig dialog med kunder och samarbetspartners – detta gör dina affärer mer framgångsrika.

Man spelar padel
Gammal bok

Kompetens

Vår kompetens har samlats genom erfarenhet och fördjupade studier. Denna är nödvändig för att tillgodose de krav som ställs på oss från kunder och samarbetspartners.

Entusiasm

Vår entusiasm är en förutsättning för att skapa rätt förutsättningar till att uppnå bästa möjliga resultat. Vi är genuint intresserade av våra klienter och deras verksamheter.

Publik på en konsert

Verksamhetsområden

Corporate Commercial

Kommersiella avtal, hyresrätt och dataskydd.

Transaktioner

Arbetsrätt

Finansiering

Immaterialrätt

Tvistelösning

Medarbetare

stäng

Bakgrund

Johan Lindwall är advokat och grundare av byrån. Han har tidigare arbetat bland annat som konkursförvaltare och sitter för närvarande i ett flertal styrelser. Johan arbetar främst med transaktioner, finansiering, kommersiell hyresrätt, arbetsrätt och kommersiell avtalsrätt.

Utbildning

Jur. kand. Lunds universitet, examen 1990

Erfarenhet

Delägare, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2013 –
Delägare, Ramberg Advokater, 2007-2013
Delägare, NBW Advokatbyrå, 1999-2006
Delägare, Wallander Advokatbyrå AB, 1997-1998
Associate, Advokatfirman Wallander, 1992-1996

Språk

Svenska, Engelska

stäng

Bakgrund

Karolina har arbetat på byrån sedan september 2016. Karolina arbetar främst med immaterialrätt, kommersiell hyresrätt, kommersiell avtalsrätt och dataskydd.

Utbildning

Juristprogrammet, Stockholms Universitet, examen 2013
Utbytesstudier, City University of Hong Kong, 2012-2013

Erfarenhet

Associate, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2016-
Bolagsjurist, Salomonsson Agency, 2013-2016
Uppsatspraktikant, von Lode advokat, 2013
Redaktör, Juridisk Publikation, 2011-2013
Associate, Avtal24, 2010-2012

Språk

Svenska, Engelska

stäng

Bakgrund

Albin har arbetat på byrån sedan februari 2019. Albin arbetar inom ramen för byråns samtliga verksamhetsområden och bistår Johan och Karolina i deras arbete.

Utbildning

Juristprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, examen 2019
Utbytesstudier, Universidád Autónoma de Madrid, 2017-2018

Erfarenhet

Associate, Lindwall Law Group Advokatbyrå AB, 2019-
Uppsatspraktikant, Advokatfirman Glimstedt Aktiebolag, 2018
Juridisk Konsult, HHGS HandelsJuristerna AB, 2018

Språk

Svenska, Engelska

Karriär

Vi på Lindwall Law Group värdesätter personligt engagemang, nyfikenhet och självständighet. Om du tror att du skulle passa in i vårt team är du välkommen att skicka en ansökan med bifogat CV, personligt brev och relevanta betyg och intyg.

Ansök